070-6061380 | info@texasakeriab.se | Lovartsgatan 3, Karlstad